Phản hồi thông tin báo nêu Phản hồi thông tin báo nêu

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 1629/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí V/v phản hồi thông tin bò thả rông 20/12/2018 0
2 1426/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí V/v phản hồi thông tin báo chí 13/11/2018 0
3 1336/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí V/v phản hồi báo Công an Đà Nẵng về bài “Có đất mà không có nhà” đăng ngày 02/10/2018 26/10/2018 0
4 1335/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi báo Đà Nẵng về bài “Cống thoát nước mất nắp” đăng ngày 11/9/2018 26/10/2018 0
5 1309/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi báo chí về 1 km đường thi công 3 năm chưa xong 22/10/2018 0
6 1297/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 18/10/2018 0
7 1269/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí V/v phản hồi báo chí về bãi tập kết cát phớt lờ chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận 16/10/2018 0
8 1268/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí V/v phản hồi báo chí về dân khóc ròng vì thắng kiện trên giấy 16/10/2018 0
9 1223/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí V/v phản hồi thông tin báo chí Rác bủa vây đô thị Đà Nẵng 05/10/2018 0
10 1224/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí V/v phản hồi thông tin báo chí Rác bủa vây hồ Trung Nghĩa 05/10/2018 0
11 1188/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi báo chí rác thải tại đường Kinh Dương Vương - Lâm Quang Thự 27/09/2018 0
12 1120/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí V/v Phản hồi thông tin báo chí bò thả rông 12/09/2018 0
13 1039/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 28/08/2018 0
14 881/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 20/07/2018 0
15 843/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 13/07/2018 0
16 813/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 09/07/2018 0
17 717/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 19/06/2018 0
18 615/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 29/05/2018 0
19 614/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 29/05/2018 0
20 242/UBND-QLĐT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Thông tin Báo Sài Gòn Giải phóng đăng tải ngày 06/3/2018 29/04/2018 0