Phản hồi thông tin báo nêu Phản hồi thông tin báo nêu

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 1120/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí V/v Phản hồi thông tin báo chí bò thả rông 12/09/2018 0
2 1039/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 28/08/2018 0
3 881/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 20/07/2018 0
4 843/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 13/07/2018 0
5 813/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 09/07/2018 0
6 717/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 19/06/2018 0
7 615/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 29/05/2018 0
8 614/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 29/05/2018 0
9 242/UBND-QLĐT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Thông tin Báo Sài Gòn Giải phóng đăng tải ngày 06/3/2018 29/04/2018 0
10 443/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Thông tin lại một số vấn đề liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô 16/04/2018 0
11 429/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 13/04/2018 0
12 430/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 13/04/2018 0
13 334/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 27/03/2018 0
14 342/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 27/03/2018 0
15 317/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 21/03/2018 0
16 257/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 09/03/2018 0
17 259/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 09/03/2018 0
18 81/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Hướng dẫn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 23/01/2018 0
19 59/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Hướng dẫn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 17/01/2018 0
20 56/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thông tin báo chí Phản hồi thông tin báo chí 16/01/2018 0