Hỏi đáp pháp luật về đất đai (28/11/2013)
Hỏi đáp pháp luật về đất đai của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: Tải về
Hỏi đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại (28/11/2013)
Hỏi đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại Hỏi đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại của Vụ Phổ b...
Cẩm nang Pháp luật dành cho thanh niên (28/11/2013)
Cẩm nang Pháp luật dành cho thanh niên. Cẩm nang Pháp luật dành cho thanh niên của Vụ Phổ biến, ...
Sổ tay Phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho phụ nữ (28/11/2013)
Sổ tay Phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho phụ nữ của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: Tải về ...
Hỏi đáp các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn, xã hội (28/11/2013)
Hỏi đáp các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn, xã hội Hỏi đáp các quy định pháp luật về ...
Tờ gấp Pháp luật về Nuôi con nuôi (28/11/2013)
Tờ gấp Pháp luật về Nuôi con nuôi
Tờ gấp Pháp luật về Bình đẳng giới (28/11/2013)
Tờ gấp Pháp luật về Bình đẳng giới
Hòa Hiệp Nam tuyên truyền Luật Thủy sản và Nghị định số 31/2010/NĐ-CP của Chính phủ (22/09/2013)
Chiều ngày 13/8/2013, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức tuyên truyền Luật Thủy sản và Nghị định số...
Tuyên truyền giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc. (22/09/2013)
Sáng ngày 30/8/2013, Công an phường Hòa Hiệp Bắc phối hợp với Đội Vận động phong trào bảo vệ an n...