Hội nghị phổ biến pháp luật. (28/11/2013)
Ngày 10/7, UBND quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và ...
Trợ giúp pháp lý lưu động tại phường Hòa Minh (28/11/2013)
Ngày 06/7/2013, UBND phường Hòa Minh phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố Đà Nẵng và p...
Hòa Hiệp Nam tổ chức Lớp tập huấn Luật bình đẳng giới (28/11/2013)
Chiều ngày 27/6/2013, Ban phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Trung tâm học tập cộng ...
Hòa Khánh Bắc tuyên truyền pháp luật về TNXH cho công nhân tạm trú (28/11/2013)
Với phương châm "Phòng ngừa là chính", đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy...
Đặc san tuyên truyền pháp luật - Chủ đề: Pháp luật về bình đẳng giới (28/11/2013)
Đặc san tuyên truyền pháp luật - Chủ đề: Pháp luật về bình đẳng giới của Vụ Phổ biến, giáo dục p...
Đặc san tuyên truyền pháp luật - Chủ đề Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (28/11/2013)
Đặc san tuyên truyền pháp luật - Chủ đề Luật phổ biến, giáo dục pháp luật của Vụ Phổ biến, giáo ...
Đặc san tuyên truyền pháp luật - Chủ đề Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (28/11/2013)
Đặc san tuyên truyền pháp luật - Chủ đề Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Vụ Phổ biến, g...
Đặc san tuyên truyền pháp luật - Chủ đề: Thanh tra và Pháp luật về thanh tra (28/11/2013)
Đặc san tuyên truyền pháp luật - Chủ đề: Thanh tra và Pháp luật về thanh tra của Vụ Phổ biế...
Đặc san tuyên truyền pháp luật - Chủ đề Pháp luật về khiếu nại (28/11/2013)
Đặc san tuyên truyền pháp luật - Chủ đề Pháp luật về khiếu nại của Vụ Phổ biến, giáo dục ph...