Liên Chiểu tập huấn công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng (19/03/2019)
Sáng ngày 19/3, UBND quận Liên Chiểu tổ chức Lớp tập huấn Công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự x...
Đảng ủy Hòa Khánh Nam triển khai học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) và học tập Chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019 (04/03/2019)
Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/QU, ngày 17-12-2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về "triển khai học tập, q...
Hòa Hiệp Bắc: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 - Khóa XII (16/01/2019)
Sáng ngày 16/1, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, k...
Liên Chiểu sơ kết 3 năm thực hiện Luật Hộ tịch (28/12/2018)
Chiều 27/12, UBND quận Liên Chiểu sơ kết 3 năm thực hiện Luật Hộ tịch giai đoạn 2015 - 2018. Để khi...
Liên Chiểu: Gần 30 lượt tuyên truyền pháp luật (21/12/2018)
Chiều 20/12, Hội đồng Giáo dục pháp luật quận Liên Chiểu tổng kết công tác giáo dục pháp luật năm 2...
Truyền thông bình đẳng giới trong gia đình (14/12/2018)
Tối ngày 12/12/2018 phòng Văn hóa và Thông tin quận đã tổ chức đêm truyền thông Bình đẳng giới tron...
Liên Chiểu phổ biến Luật Bồi thường của Nhà nước và Luật Tiếp cận thông tin (03/12/2018)
Chiều 29/11, UBND quận Liên Chiểu hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của N...
Hội Nông dân thành phố tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trong gia đình (26/11/2018)
Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống...
Ban quản lý các chợ phổ biến pháp luật cho cán bộ viên chức, người lao động (14/11/2018)
Sáng 09/11/2018, Ban quản lý các chợ quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức Pháp luật ...
Liên Chiểu tập huấn quản lý, sử dụng dịch vụ internet (06/11/2018)
Chiều 5/11, UBND quận Liên Chiểu phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn quản lý, sử...