Vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia bầu cử (23/04/2021)
Ngày 14/4/2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1563/BNV-TGCP gửi Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về v...
Hội Cựu chiến binh Liên Chiểu tuyên truyền Luật bầu cử (22/04/2021)
Sáng ngày 22/4, Ban Tuyên giáo quận ủy phối hợp Hội Cựu chiến binh quận Liên Chiểu tổ chức hội nghị...
Liên Chiểu thành lập 62 Tổ bầu cử (22/04/2021)
Tập trung công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Đà...
Hòa Hiệp Bắc – phê chuẩn 7 khu vực bỏ phiếu (20/04/2021)
Phường Hòa Hiệp Bắc được phê chuẩn thành lập 7 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...
Kế hoạch tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 (16/04/2021)
  Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Tuyên truyền "Tháng hành độ...
Kế hoạch tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (16/04/2021)
  Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Tiếp tục tăng cường hiệu lự...
Công an Liên Chiểu tuyên truyền pháp luật về giao thông (15/04/2021)
Sáng ngày 15/4, Công an quận Liên Chiểu tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao t...
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (15/04/2021)
UBND quận Liên Chiểu vừa ban hành công văn về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật...
Liên Chiểu hội ý nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (15/04/2021)
Sáng ngày 15/4, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế quận Liên Chiểu tổ chức hội ý nghiệp vụ Tổng điều...
Hòa Hiệp Bắc phổ biến pháp luật về bầu cử (15/04/2021)
Sáng ngày 15/4, phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quố...