Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu (14/01/2020)
  Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác phổ biến,...
Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu (14/01/2020)
Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện công tác hòa g...
Hội nghị tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS (03/12/2019)
Tối ngày 30/11, tại hội trường Quang Thành 4A4, Hội Nông dân phường Hòa Khánh Bắc tổ chức tuyên tru...
Đảng ủy Hòa Hiệp Bắc hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế (26/11/2019)
Sáng ngày 26/11, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế cho c...
Công an quận phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke (19/11/2019)
Chiều ngày 18/11, Công an quận Liên Chiểu tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật c...
Nông dân Liên Chiểu tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình (18/11/2019)
Sáng ngày 14/11, Hội nông dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Ban Xã hội - Dân số gia đình tổ chức hội n...
Liên Chiểu tập huấn thực hiện Hiệp định EVFTA và CPTPP (12/11/2019)
Sáng ngày 12/11, Phòng Kinh tế phối hợp Đoàn Thanh niên quận Liên Chiểu tổ chức Lớp tập huấn tuyên ...
Liên Chiểu hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 (09/11/2019)
Sáng ngày 9/11, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Liên Chiểu tổ chức diễu hành hưở...
Nông dân Liên Chiểu triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của BCH TW Hội (09/11/2019)
Sáng ngày 8/11, Hội Nông dân quận Liên Chiểu tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực ...
Liên Chiểu sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (06/11/2019)
Sáng 6/11, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật quận Liên Chiểu sơ kết công tác phổ biến, giáo dục...