Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

1.
THÀNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TẶNG

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU

“ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN”

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Quận (1997-2017)

2
THÀNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TẶNG

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU

“ĐOÀN KẾT – KỶ CƯƠNG – NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO


Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Quận (1997-2017)

3
THÀNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TẶNG

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU

“ĐOÀN KẾT – TỰ TIN – ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN”

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Quận (1997-2017)
% Bình chọn
0% 0
a. Mẫu 1
0% 0
b. Mẫu 2
0% 0
c. Mẫu 3

Tổng bình chọn: 0

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 14:17 30/08/2016.

GIAO DIỆN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU GIAO DIỆN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU

Nội dung chưa được xuất bản