Phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 (09/07/2013)
Phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc...
UBND phường Hòa Hiệp Nam sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 (03/07/2013)
Sáng ngày 02/7/2013, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ...
Liên Chiểu tiếp xúc cử tri (25/06/2013)
Chiều ngày 24/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng gồm ông: Huỳnh Ngọc Sơn - UV BCH TW Đảng,...
Đoàn Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại phường Hòa Khánh Bắc năm 2013 (20/06/2013)
Sáng 20/6/2013 UBMTTQVN phường tổ chức Hội nghị buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Khánh Bắc với Đoàn...
Hòa Khánh Bắc tiếp xúc cử tri (20/06/2013)
Sáng ngày 20/6, Đoàn Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7...
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khoá VIII. (18/06/2013)
Sáng ngày 17/6/2013, tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng...
Hòa Minh hội nghị tiếp xúc cử tri (18/06/2013)
Sáng ngày 17/6, Đoàn Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7...
Hòa Khánh Bắc họp triển khai kế hoạch thực hiện giảm hộ nghèo giai đoạn 2013 - 2017 (04/06/2013)
Chiều ngày 03/6/2013, phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo về công tác giảm nghèo, giảm...
Đề cương tuyên truyền: kỷ niêm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013) (28/05/2013)
Ngày 19/12/1946 toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đứng trước hoàn cảnh vô cùng khó...
Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng (24/05/2013)
Ngày 23/5, lần đầu tiên quận Liên Chiểu tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng chuyên môn