UBND phường Hòa Hiệp Nam tổng kết công tác năm 2013. (13/01/2014)
Sáng ngày 10/01/2014, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm ...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm 2013. (09/01/2014)
Trong năm 2013, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên đị...
Hòa Khánh Bắc triển khai thu thuế Môn bài năm 2014. (27/12/2013)
Chiều ngày 26/12/2013, UBND phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị triển khai thu thuế môn bài 2014....
Hòa Hiệp Nam: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố. (28/11/2013)
Ngày 28/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri...
Hòa Khánh Nam: Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp thứ 8 (28/11/2013)
Chiều ngày 27/11/2013, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Thái Thanh Hùng, Lương Nguyệt...
Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cư tri phường Hòa Khánh Bắc (28/11/2013)
Sáng 28/11/2013 UBMTTQVN phường tổ chức Hội nghị buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Khánh Bắc với Đoàn...
Phát động treo ảnh Bác Hồ. (07/11/2013)
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn quận, sáng...
Hòa Khánh Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2013 (26/09/2013)
Do tác động của sự suy giảm kinh tế thế giới và trong nước, trong thời gian qua tình hình kinh tế -...
Hòa Khánh Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2013 (26/09/2013)
Do tác động của sự suy giảm kinh tế thế giới và trong nước, trong thời gian qua tình hình kinh tế &...
Liên Chiểu: Lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B (20/09/2013)
Sáng ngày 12/9, lần đầu tiên những hồ sơ, kỷ vật sau mấy chục năm xa cách đã trở về với các cán b...