Liên Chiểu vững tin trên chặng đường đổi mới (16/09/2020)
Trong bối cảnh đan xen giữa thời cơ và thách thức, giữa thuận lợi và khó khăn, bằng sư...
Liên Chiểu: Khởi công công trình Nhà truyền thống và Thư viện tổng hợp (27/07/2020)
Sáng ngày 25/7, UBND quận Liên Chiểu long trọng tổ chức lễ Khởi công công trình Nhà truyền thống và...
Hòa Hiệp Nam sơ kết công tác Đảng, chính quyền (17/07/2020)
Sáng ngày 17/7, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Đảng, chính quyền 6 tháng...
Liên Chiểu tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 (13/07/2020)
Sáng 11-7, UBND quận Liên Chiểu tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và tuyên...
Thi đua yêu nước ở phường Hòa Hiệp Nam (12/07/2020)
Nhận thức sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, cán bộ và nhân dân phường Hòa H...
Hòa Minh hội nghị điển hình tiên tiến (09/07/2020)
Sáng ngày 8/7, UBND phường Hòa Minh tổ chức hội nghị Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua y...
Hòa Khánh Bắc hội nghị điển hình tiên tiến (08/07/2020)
Sáng ngày 7/7, UBND phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị Điển hình tiên tiến trong phong trào thi ...
Hòa Hiệp Bắc với Phong trào Thi đua yêu nước (24/06/2020)
Bám sát định hướng và chỉ đạo của cấp trên, bằng sự đoàn kết và quyết tâm, giai đoạn 2015 - 2020, H...
Đảng bộ Hòa Hiệp Nam thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 (22/06/2020)
Phát huy thành tựu của các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Nam tập tr...
Đại hội Đảng bộ phường Hòa Hiệp Nam (2020 - 2025) (15/06/2020)
Ngày 15/6, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Nam Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghi lễ hát Quố...