Thông báo Thay đổi thời gian xét nghiệm COVID-19 vòng 1 và một số nội dung liên quan đến thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm học 2021-2022


Thông báo số 125/TB-HĐTD ngày 26/11/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục quận Liên Chiểu về Thay đổi thời gian xét nghiệm COVID-19 vòng 1 và một số nội dung liên quan đến thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp  giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm học 2021-2022:

TẢI VỀ

 

Danh sách Phòng thi và Đợt thi Vòng 1:

BẬC TIỂU HỌC

BẬC THCS

 

Tin cùng chuyên mục