Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm học 2021-2022


Thông báo số 507/TB-HĐTD ngày 18/11/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu về việc Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm học 2021-2022:

TẢI VỀ

 

Danh sách thí sinh dự thi vòng 1 bậc Tiểu học:

TẢI VỀ

 

Danh sách thí sinh dự thi vòng 1 bậc THCS:

TẢI VỀ

 

 

 

Tin cùng chuyên mục