Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2021 (18/10/2021)
Thông báo số 392/TB-UBND ngày 13/10/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc thi tuyển chức danh Phó H...
Thông báo một số nội dung liên quan đến công tác thi tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2021-2022 (08/10/2021)
Thông báo số 448/TB-HĐTD ngày 08/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đà...
Triển khai thực hiện Nghị Quyết 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 (04/10/2021)
Công văn số 1581/UBND-TTQ ngày 06/8/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc triển khai thực hiện Nghị...
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Khai báo y tế trực tuyến (30/09/2021)
Để thuận lợi, đề nghị người dân chủ động khai báo y tế trước khi đến chốt, địa điểm kiểm soát dịch ...
Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính quận, phường (30/09/2021)
Thông báo số 371/TB-UBND ngày 29/9/2012 của UBND quận Liên Chiểu Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu gi...
Áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay (29/09/2021)
Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc áp dụng tạm thời một s...
Thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay (29/09/2021)
Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về Thực hiện chủ trương "Thích ứng ...
Danh sách phòng thi và khung giờ thi phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm 2021 (17/09/2021)
Danh sách phòng thi và khung giờ thi phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục và...