Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ sáu NGÀY 19/04/2019

  Thứ sáu
  19/04/2019
  8h Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan P Hòa Hiệp Bắc
  14h Thường trực Quận ủy làm việc với tập thể BTV Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc P Hòa Hiệp Bắc
 • TUẦN THỨ 16

  Thứ hai 15/04/2019 Nghỉ bù Lễ giỗ Tổ Hùng Vương
 • Thứ ba 16/04/2019 8h Thường trực Quận ủy giao ban các cơ quan TMGV Quận ủy Phòng họp Thường vụ
  8h Đ/c PBT, Chủ tich UBND quận hội ý lãnh đạo UBND quận
  14h Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ HTQU và HTTTHC quận
 • Thứ tư 17/04/2019 8h Thường trực Quận ủy dự công bố thành lập BCĐ T 94 quận Hội trường Quận ủy
  14h Thường trực Quận ủy làm việc với lãnh đạo Công an thành phố Phòng họp Thường vụ
 • Thứ năm 18/04/2019 8h Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h Hội ý Thường trực Quận ủy Phòng họp Thường vụ
 • Thứ sáu 19/04/2019 8h Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan P Hòa Hiệp Bắc
  14h Thường trực Quận ủy làm việc với tập thể BTV Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc P Hòa Hiệp Bắc
 • Thứ bảy 20/04/2019 8h30 Thường trực Quận ủy dự Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích cấp thành phố đối với Căn cứ lõm B1 Hồng Phước P Hòa Khánh Bắc
 • Chủ nhật 21/04/2019
 • LỊCH DỰ KIẾN