Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ năm NGÀY 13/08/2020

  Thứ năm
  13/08/2020
  10h Hội ý TTQU
  14h Đ/c Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h Đ/c Phó Bí thư Quận ủy dự họp xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận
  16h Đ/c Phó Bí thư Quận ủy dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (hằng ngày)
 • TUẦN THỨ 33

  Thứ hai 10/08/2020 8h Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h Đ/c Phó Bí thư Quận ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch
  16h Đ/c Bí thư Quận ủy dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (hằng ngày)
 • Thứ ba 11/08/2020 8h15 Đ/c Bí thư Quận ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố thực hiện quy trình nhân sự (trực tuyến) Phòng họp Thường trực Thành ủy, 72, Bạch Đằng
  8h45 Đ/c Bí thư Quận ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành thành phố thực hiện quy trình nhân sự (trực tuyến) Phòng họp Thường trực Thành ủy, 72, Bạch Đằng
  8h Đ/c Phó Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan
  9h30 Đ/c Bí thư Quận ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành thành phố thực hiện quy trình nhân sự (trực tuyến) Phòng họp Thường trực Thành ủy, 72, Bạch Đằng
  14h Đ/c Phó Bí thư Quận ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch
  14h Đ/c Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan
 • Thứ tư 12/08/2020 8h Đ/c Bí thư Quận ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch
  8h Đ/c Phó Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h Đ/c Phó Bí thư Quận ủy kiểm tra thực tế
  16h Đ/c Bí thư Quận ủy dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (hằng ngày)
 • Thứ năm 13/08/2020 10h Hội ý TTQU
  14h Đ/c Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h Đ/c Phó Bí thư Quận ủy dự họp xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận
  16h Đ/c Phó Bí thư Quận ủy dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (hằng ngày)
 • Thứ sáu 14/08/2020 8h Họp Ban Thường vụ Quận ủy
  14h Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
  16h Đ/c Bí thư Quận ủy dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (hằng ngày)
 • Thứ bảy 15/08/2020
 • Chủ nhật 16/08/2020
 • LỊCH DỰ KIẾN