Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ tư NGÀY 27/10/2021

  Thứ tư
  27/10/2021
  8h00 Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h00 Thường trực Quận ủy tham gia đoàn kiểm tra của HĐND TP đi thực tế một số công trình thiết chế VHXH trên địa bàn quận Liên Chiểu Hiện trường
  14h00 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy dự Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2021 Hội trường TTHC quận
  17h00 Thường trực Quận ủy dự giao ban phòng, chống dịch Covid-19 Hội trường TTHC quận
 • TUẦN THỨ 44

  Thứ hai 25/10/2021 8h00 Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h00 Đồng chí Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h00 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy dự Hội nghị lần thứ nhất góp ý bản thảo tập sách "Lịch sử căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước" và đề cương phim tài liệu Hội trường TTHC quận
  17h00 Thường trực Quận ủy dự giao ban phòng, chống dịch Covid-19 Phòng họp số 2 UBND quận
 • Thứ ba 26/10/2021 8h00 Đồng chí Bí thư Quận ủy dự Hội nghị tập huấn công tác dân vận của quận Hội trường TTHC quận
  8h00 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy dự Hội thảo khoa học "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay - Những vấn đề lí luận và thực tiễn" Hội trường A, Học viện Chính trị khu vực III, số 215 Nguyễn Công Trứ
  14h00 Đoàn giám sát của Ban Nội chính Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 47 Hội trường Quận ủy
 • Thứ tư 27/10/2021 8h00 Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h00 Thường trực Quận ủy tham gia đoàn kiểm tra của HĐND TP đi thực tế một số công trình thiết chế VHXH trên địa bàn quận Liên Chiểu Hiện trường
  14h00 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy dự Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2021 Hội trường TTHC quận
  17h00 Thường trực Quận ủy dự giao ban phòng, chống dịch Covid-19 Hội trường TTHC quận
 • Thứ năm 28/10/2021 7h00 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy dự diễn tập phường Hòa Khánh Bắc năm 2021 UBND phường Hòa Khánh Bắc
  9h00 Họp Bộ phận Thường trực Nghị quyết Trung ương 4 (dự kiến) Phòng họp BTV Quận ủy
  14h00 Họp Ban Thường vụ Quận ủy nghe dự thảo kết luận của Đoàn kiểm tra UBKT Thành ủy Hội trường Quận ủy
  17h00 Thường trực Quận ủy dự giao ban phòng, chống dịch Covid-19 Hội trường TTHC quận
 • Thứ sáu 29/10/2021 8h00 Hội ý Thường trực Quận ủy Phòng họp Ban Thường vụ Quận ủy
  14h00 Đồng chí Phó Bí thư Quận ủy dự khai mạc lớp tập huấn triển khai phần mềm Egov trong các cơ quan Đảng Hội trường TTHC quận
  17h00 Thường trực Quận ủy dự giao ban phòng, chống dịch Covid-19 Hội trường TTHC quận
 • Thứ bảy 30/10/2021
 • Chủ nhật 31/10/2021 7h00 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy dự diễn tập Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2021 Lô G, đường Tạ Quang Bửu, p Hòa Hiệp Bắc
 • LỊCH DỰ KIẾN