Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ năm NGÀY 20/09/2018

  Thứ năm
  20/09/2018
  8h Đ/c Bí thư Quận ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống ma túy Hội trường Công an TP
  14h Đ/c Bí thư Quận ủy, Tổ trưởng HĐND thành phố đơn vị Liên Chiểu tiếp công dân định kỳ Phòng tiếp dân HĐND quận
  19h30 Thường trực Quận ủy dự khai mạc Hội sách quận Liên Chiểu lần thứ nhất năm 2018 Công viên TTHC quận
 • TUẦN THỨ 38

  Thứ hai 17/09/2018 8h Thường trực Quận ủy giao ban các cơ quan TMGV Quận ủy Phòng họp Thường vụ
  8h Đ/c PBT, Chủ tịch UBND quận hội ý lãnh đạo UBND quận
  13h30 Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
 • Thứ ba 18/09/2018 8h Đ/c Bí thư Quận ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng khu vực phòng thủ. Hội trường Thành ủy
  14h Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
 • Thứ tư 19/09/2018 8h Thường trực Quận ủy dự Hội nghị Tổng kết 10 năm " Ngày biên phòng toàn dân"
  14h Đ/c Bí thư Quận ủy dự buổi họp giới thiệu dự án chung cư nhà ở xã hội Trung tâm VHTT công nhân-KCN HK
 • Thứ năm 20/09/2018 8h Đ/c Bí thư Quận ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống ma túy Hội trường Công an TP
  14h Đ/c Bí thư Quận ủy, Tổ trưởng HĐND thành phố đơn vị Liên Chiểu tiếp công dân định kỳ Phòng tiếp dân HĐND quận
  19h30 Thường trực Quận ủy dự khai mạc Hội sách quận Liên Chiểu lần thứ nhất năm 2018 Công viên TTHC quận
 • Thứ sáu 21/09/2018 8h Đ/c PBT Thường trực Quận ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội CCB và Phòng TN-MT quận Hội trường TTHC quận
  14h Hội ý Thường trực Quận ủy Phòng họp Thường vụ
  15h Họp Ban Thường vụ Quận ủy Phòng họp Thường vụ
 • Thứ bảy 22/09/2018
 • Chủ nhật 23/09/2018
 • LỊCH DỰ KIẾN