Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ hai NGÀY 16/07/2018

  Thứ hai
  16/07/2018
  8h Thường trực Quận ủy giao ban các cơ quan TMGV Quận ủy Phòng họp Thường vụ
  8h Đ/c PBT, Chủ tịch UBND quận hội ý lãnh đạo UBND quận
  14h Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc Hội trường Quận ủy
  19h Đ/c PBT, Chủ tịch UBND quận dự tiếp xúc cử tri phường Hòa Minh
 • TUẦN THỨ 29

  Thứ hai 16/07/2018 8h Thường trực Quận ủy giao ban các cơ quan TMGV Quận ủy Phòng họp Thường vụ
  8h Đ/c PBT, Chủ tịch UBND quận hội ý lãnh đạo UBND quận
  14h Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc Hội trường Quận ủy
  19h Đ/c PBT, Chủ tịch UBND quận dự tiếp xúc cử tri phường Hòa Minh
 • Thứ ba 17/07/2018 8h Đ/c Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan
  8h Đ/c PBT Thường trực dự họp Ban Tổ chức lễ đón nhận danh hiệu AHLLVTND căn cứ B1 Hồng Phước
  14h Đ/c Bí thư Quận ủy dự Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố 72 Bach Đằng
 • Thứ tư 18/07/2018 8h Đ/c PBT Thường trực dự khai mạc lớp tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng HTTTHC
  14h Đ/c Bí thư Quận ủy dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính của quận 6 tháng đầu năm 2018 Hội trường Quận ủy
 • Thứ năm 19/07/2018 8h Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h Hội ý Thường trực Quận ủy Phòng họp Thường vụ
 • Thứ sáu 20/07/2018 8h Thường trực Quận ủy dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ phường Hòa Minh p Hòa Minh
  14h Thường trực Quận ủy dự Hội nghị thông tin thời sự tháng 7-2018 (trực tuyến) HTTTHC quận
 • Thứ bảy 21/07/2018 8h Thường trực Quận ủy dự Lễ đón nhận danh hiệu AHLLVTND căn cứ B1- Hồng Phước Phường Hòa Khánh Bắc
 • Chủ nhật 22/07/2018
 • LỊCH DỰ KIẾN