Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • NGÀY 20/10/2019


  20/10/2019
 • TUẦN THỨ 43

  Thứ hai 21/10/2019 8h Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
  8h Đ/c PBT, Chủ tịch UBND quận hội ý lãnh đạo UBND quận
  14h Đ/c Bí thư Quận ủy tiếp công dân định kỳ Phòng tiếp dân HĐND quận
 • Thứ ba 22/10/2019 8h00 Đ/c PBT TT Quận ủy kiểm tra quy chế dân chủ tại phường Hòa Khánh Nam
  8h30 Đ/c Bí thư Quận ủy dự Lễ khánh thành kho bãi của Công ty NIPPON KONPO Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng KCN Hòa Khánh mở rộng
  15h Thường trực Quận ủy làm việc với BCHQS thành phố về công tác cán bộ Phòng họp Thường vụ
 • Thứ tư 23/10/2019 8h Đ/c Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan
  8h Đ/c PBT TT Quận ủy dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TU của BTVTU về xây dựng lực lượng cốt cán và sơ kết quý III BCĐ dân tộc, tôn giáo
  14h Đ/c Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h Đ/c PBT TT Quận ủy kiểm tra quy chế dân chủ tại phường Hòa Hiệp Nam
 • Thứ năm 24/10/2019 8h Đ/c PBT TT Quận ủy kiểm tra quy chế dân chủ tại phòng Quản lý đô thị
  8h Đ/c Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h Thường trực Quận ủy giao ban các cơ quan TMGV Quận ủy Phòng họp Thường vụ
  14h30 Hội ý Thường trực Quận ủy nghe Hội Khuyến học báo cáo công tác Phòng họp Thường vụ
 • Thứ sáu 25/10/2019 Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
 • Thứ bảy 26/10/2019
 • Chủ nhật 27/10/2019
 • LỊCH DỰ KIẾN