Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ tư NGÀY 26/06/2019

  Thứ tư
  26/06/2019
  8h Thường trực Quận ủy làm việc với tập thể lãnh đạo Phòng GD-ĐT Phòng họp Thường vụ
  14h Thường trực Quận ủy dự buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội HTTTHC quận
  14h Đ/c Phó Bí thư thường trực Quận ủy dự Ngày hội "Phụ nữ Liên Chiểu sáng tạo, khởi nghiệp" HT TTHC quận
 • TUẦN THỨ 26

  Thứ hai 24/06/2019 8h Thường trực Quận ủy giao ban các cơ quan TMGV Quận ủy Phòng họp Thường vụ
  8h Đ/c PBT, Chủ tịch UBND quận hội ý lãnh đạo UBND quận
  14h Đồng chí Bí thư Quận ủy dự Hội nghị sơ kết hoạt động văn học - nghệ thuật 6 tháng đầu năm K54/10 Ông Ích Khiêm
  14h Thường trực Quận ủy dự Hội nghị thông tin thời sự tháng 6-2019 HTTTHC quận
 • Thứ ba 25/06/2019 8h Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h Thường trực Quận ủy lkiểm tra thực tế
 • Thứ tư 26/06/2019 8h Thường trực Quận ủy làm việc với tập thể lãnh đạo Phòng GD-ĐT Phòng họp Thường vụ
  14h Thường trực Quận ủy dự buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội HTTTHC quận
  14h Đ/c Phó Bí thư thường trực Quận ủy dự Ngày hội "Phụ nữ Liên Chiểu sáng tạo, khởi nghiệp" HT TTHC quận
 • Thứ năm 27/06/2019 8h Thường trực Quận ủy làm việc với tập thể Phòng Nội vụ quận Phòng họp Thường vụ
  14h Hội ý Thường trực Quận ủy
 • Thứ sáu 28/06/2019 8h Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h Họp Ban Thường vụ Quận ủy chuẩn bị nội dung Hội nghị BCH đảng bộ quận lần 21 Phòng họp Thường vụ
 • Thứ bảy 29/06/2019
 • Chủ nhật 30/06/2019
 • LỊCH DỰ KIẾN