Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ ba NGÀY 23/01/2018

  Thứ ba
  23/01/2018
  8h Đ/c Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
 • TUẦN THỨ 4

  Thứ hai 22/01/2018 8h Thường trực Quận ủy giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy Phòng họp Thường vụ
  8h Đ/c PBT, Chủ tịch UBND quận hội ý lãnh đạo UBND quận
  14h Đ/c Bí thư Quận ủy tiếp công dân định kỳ Phòng tiếp dân HĐND quận
 • Thứ ba 23/01/2018 8h Đ/c Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan
  14h Thường trực Quận ủy làm việc tại cơ quan
 • Thứ tư 24/01/2018 8h Đ/c Bí thư Quận ủy làm việc tại cơ quan
  8h Đ/c PBTTT Quận ủy dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017
  14h Đ/c Bí thư Quận ủy dự Hội nghị tổng kết hoạt động BCĐ 94 thành phố 98 Lê Lợi
 • Thứ năm 25/01/2018 8h Đ/c PBTTT, Chủ tịch HĐND quận chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1-2018 của Thường trực HĐND quận Phòng họp HĐND quận
  14h Hội ý Thường trực Quận ủy Phòng họp Thường vụ
  7h30 Đ/c Bí thư Quận ủy dự Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI Trường Chính trị TP
 • Thứ sáu 26/01/2018 8h Đ/c PBTTT dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo Hội trường Thành ủy
  14h Đ/c Bí thư Quận ủy, Tổ trưởng đại biểu HĐND thành phố đơn vị Liên Chiểu giám sát các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Hội trường Quận ủy
 • Thứ bảy 27/01/2018
 • Chủ nhật 28/01/2018
 • LỊCH DỰ KIẾN