Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ bảy NGÀY 19/01/2019

  Thứ bảy
  19/01/2019
 • TUẦN THỨ 3

  Thứ hai 14/01/2019
 • Thứ ba 15/01/2019
 • Thứ tư 16/01/2019
 • Thứ năm 17/01/2019
 • Thứ sáu 18/01/2019
 • Thứ bảy 19/01/2019
 • Chủ nhật 20/01/2019
 • LỊCH DỰ KIẾN