Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ năm NGÀY 20/09/2018

  Thứ năm
  20/09/2018
  8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • TUẦN THỨ 38

  Thứ hai 17/09/2018 7h30 Chào cờ đầu tuần Cơ quan CBCCB phường
  8h00 Giao ban toàn thể cơ quan H trường Đ.c Tuấn, Nguyên, CBCC phường
  10h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Họp HDDGPMB quận Liên Chiểu PH số 3 Đ.c Nguyên
 • Thứ ba 18/09/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ tư 19/09/2018 7h30 Họp xét duyệt NVQS phường PHop Thành viên HĐNVQS
  8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TTUBND
  8h00 Tập huấn thị trường lao động phường HTruong Đ.c Mai
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Dự giới thiệu dự án thuê, mua nhà ở XH cho CN KCN Đường số 2 KCN Đ.c Khánh
  14h00 Tiếp dân dự án KVC Khánh Sơn PH số 1 Đ.c Khánh
  14h00 Dự họp HĐKL quận Liên Chiểu PH số 3 Đ.c Nguyên
 • Thứ năm 20/09/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ sáu 21/09/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ bảy 22/09/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Chủ nhật 23/09/2018
 • LỊCH DỰ KIẾN