Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ hai NGÀY 16/07/2018

  Thứ hai
  16/07/2018
  7h30 Chào cờ đầu tuần Sảnh UBND CB Cơ quan
  8h00 Hội ý TT Đảng ủy P họp Đ.c Tuấn, Nguyên, Châu
  8h30 Hội ý TT UBND P họp TT UBND, VP UBND
  10h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • TUẦN THỨ 29

  Thứ hai 16/07/2018 7h30 Chào cờ đầu tuần Sảnh UBND CB Cơ quan
  8h00 Hội ý TT Đảng ủy P họp Đ.c Tuấn, Nguyên, Châu
  8h30 Hội ý TT UBND P họp TT UBND, VP UBND
  10h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ ba 17/07/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Nhận Bàn giao bản đồ địa chính phường Thành phố Đ.c Khánh
 • Thứ tư 18/07/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ năm 19/07/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  8h00 Lễ kỷ niệm ngày TBLS Cơ quan Đ.c Mai
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  15h00 Kỷ niệm ngày thành lập Công an Hưu Cơ quan TT UBND
 • Thứ sáu 20/07/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ bảy 21/07/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Chủ nhật 22/07/2018
 • LỊCH DỰ KIẾN