Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ sáu NGÀY 19/04/2019

  Thứ sáu
  19/04/2019
 • TUẦN THỨ 16

  Thứ hai 15/04/2019
 • Thứ ba 16/04/2019
 • Thứ tư 17/04/2019
 • Thứ năm 18/04/2019
 • Thứ sáu 19/04/2019
 • Thứ bảy 20/04/2019
 • Chủ nhật 21/04/2019
 • LỊCH DỰ KIẾN