Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ hai NGÀY 23/04/2018

  Thứ hai
  23/04/2018
  7h30 Chào cờ đầu tuần Cơ quan CBCC
  8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  8h30 Họp triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến P họp số 1
  10h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Hội ý TT Đảng ủy P họp Đ.c Tuấn, Châu, Nguyên
 • TUẦN THỨ 17

  Thứ hai 23/04/2018 7h30 Chào cờ đầu tuần Cơ quan CBCC
  8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  8h30 Họp triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến P họp số 1
  10h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Hội ý TT Đảng ủy P họp Đ.c Tuấn, Châu, Nguyên
 • Thứ ba 24/04/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ tư 25/04/2018 7h30 Dự Lễ hội Đình làng Đà Sơn Đình làng Đ.c Nguyên, Mai
  8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ năm 26/04/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ sáu 27/04/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ bảy 28/04/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Chủ nhật 29/04/2018
 • LỊCH DỰ KIẾN