Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ ba NGÀY 23/01/2018

  Thứ ba
  23/01/2018
  8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Dự HN Tổng kết Hội từ thiện H trường Đ/c Mai
  14h00 Họp xử lý vướng mắc dự án PNX-HVT Khu dân cư Đ/c Khánh
 • TUẦN THỨ 4

  Thứ hai 22/01/2018 7h30 Chào cờ đầu tuần Cơ quan toàn thể CB, NLĐ
  8h00 Hội ý TT Đảng ủy P họp Đ/c Tuấn, Nguyên, VP
  8h30 Hội ý TT UBND P họp TT UBND, VP
  10h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan
 • Thứ ba 23/01/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Dự HN Tổng kết Hội từ thiện H trường Đ/c Mai
  14h00 Họp xử lý vướng mắc dự án PNX-HVT Khu dân cư Đ/c Khánh
 • Thứ tư 24/01/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Dự TK Phong trào TDBVANTQ H trường đ.c Nguyên
 • Thứ năm 25/01/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ sáu 26/01/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ bảy 27/01/2018 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Chủ nhật 28/01/2018
 • LỊCH DỰ KIẾN