Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • NGÀY 17/01/2021


  17/01/2021
  15h30 Dự tổng kết chi bộ Chơn Tâm 2Đ Nhà SHCĐ Chơn Tâm 2Đ Đ/c Quang
 • TUẦN THỨ 4

  Thứ hai 18/01/2021
 • Thứ ba 19/01/2021
 • Thứ tư 20/01/2021
 • Thứ năm 21/01/2021
 • Thứ sáu 22/01/2021
 • Thứ bảy 23/01/2021
 • Chủ nhật 24/01/2021
 • LỊCH DỰ KIẾN