Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ tư NGÀY 26/06/2019

  Thứ tư
  26/06/2019
  8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  8h00 Họp BTV mở rộng P họp BTV
  14h00 Dự TXCT quốc hội TT HC quận TT UBND
  14h00 Họp Tổ đảm bảo KN 19 P họp Đ.c Mai
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • TUẦN THỨ 26

  Thứ hai 24/06/2019 7h30 Chào cờ đầu tuần Cơ quan CB phường
  8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ ba 25/06/2019 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  8h00 Dự kỳ họp X HĐND phường HT HĐND, TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết đơn công dân P họp Đ.c Minh
 • Thứ tư 26/06/2019 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  8h00 Họp BTV mở rộng P họp BTV
  14h00 Dự TXCT quốc hội TT HC quận TT UBND
  14h00 Họp Tổ đảm bảo KN 19 P họp Đ.c Mai
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ năm 27/06/2019 8h00 Sơ kết Hội CCB phường HT Đ.c Mai
  8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Tập huấn TT công tác PCTT HT Đ,c Khánh
 • Thứ sáu 28/06/2019 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ bảy 29/06/2019 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Chủ nhật 30/06/2019
 • LỊCH DỰ KIẾN