Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ bảy NGÀY 19/01/2019

  Thứ bảy
  19/01/2019
  8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  18h00 Dự tổng kết chương trình tập huấn khóa 1 và trao chứng chỉ TP Đ.c Mai
 • TUẦN THỨ 3

  Thứ hai 14/01/2019 7h30 Chào cờ đầu tuần Cơ quan CBCC
  8h00 Hội ý TTĐU Phòng họp Đ.c Tuấn, Châu, Minh
  8h30 Hội ý TTUB Phòng họp TT UBND, VP
  10h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Họp HĐ GPMB Đ/c Khánh
 • Thứ ba 15/01/2019 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  8h00 Dự tổng kết hoạt động tín dụng năm 2018 Đ.c Mai
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Họp triển khai công tác Tết Nguyên Đán HĐND Đ.c Minh
 • Thứ tư 16/01/2019 7h30 Dự đại hội MT phường HT Đ.c Minh
  8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  8h00 Dự Hội nghị tổng kết bảo trợ xã hội MT quận Đ.c Mai
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Họp bàn giao đoạn đường Đà Sơn - SHB SHB Đ.c Khánh
  15h30 Họp cưỡng chế KVC trường MN KS Phop so 3 Đ.c Khánh
 • Thứ năm 17/01/2019 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  8h00 Dự Hội nghị tổng kết tín dụng 24 Trần Phú Đ.c Mai
  8h00 Dự Hội nghị tổng kết thu thuế 2018, trien khai PHNV 2019 TT HC quận Đ.c Minh
  8h00 Họp xử lý VPHC trong lĩnh vực khoán sản TT HC TP Đ.c Khánh
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
 • Thứ sáu 18/01/2019 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  8h00 Tổng kết năm 2018 HT TT UBND
  14h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  14h00 Dự gặp mặt tại quận TTVH quận Đ.c Minh
  14h00 Giải quyết TTĐT (264 HVT) P QLĐT Đ.c Khánh
  15h00 Họp Khối thi đua HKB Đ.c Mai
 • Thứ bảy 19/01/2019 8h00 Giải quyết công việc cơ quan Cơ quan TT UBND
  18h00 Dự tổng kết chương trình tập huấn khóa 1 và trao chứng chỉ TP Đ.c Mai
 • Chủ nhật 20/01/2019
 • LỊCH DỰ KIẾN