Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ hai NGÀY 26/08/2019

  Thứ hai
  26/08/2019
 • TUẦN THỨ 35

  Thứ hai 26/08/2019
 • Thứ ba 27/08/2019
 • Thứ tư 28/08/2019
 • Thứ năm 29/08/2019
 • Thứ sáu 30/08/2019
 • Thứ bảy 31/08/2019
 • Chủ nhật 01/09/2019
 • LỊCH DỰ KIẾN