Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ ba NGÀY 23/01/2018

  Thứ ba
  23/01/2018
  Hội Nông dân đăng ký hội trường
  14h00 Đ/c Hoàng: Họp nắm bắt thông tin cuộc Tổng tiến công mùa xuân Mậu Thân-1968 Phòng họp phường
 • TUẦN THỨ 4

  Thứ hai 22/01/2018 Giao dịch Ngân hàng CSXH quận Hội trường phường
  14h00 Đ/c Hải làm việc với Hamadeco Phòng làm việc Đ/c Lâm
  14h00 Đ/c Hải: Dự họp giải quyết các vấn đề liên quan đến đê kè Phòng TNMT quận Đ/c Trung
 • Thứ ba 23/01/2018 Hội Nông dân đăng ký hội trường
  14h00 Đ/c Hoàng: Họp nắm bắt thông tin cuộc Tổng tiến công mùa xuân Mậu Thân-1968 Phòng họp phường
 • Thứ tư 24/01/2018 Hội Nông dân tổ chức Đại hội Hội trường phường
  08h00 Đ/c Hoàng: Dự đón đoàn kiểm tra công tác QLNN về GDMN của Bộ GDĐT UBND quận
  08h00 Đ/c Hải: Họp giải quyết công việc liên quan đến hộ dân Phòng họp phường
  14h00 Đ/c Việt: Họp Hội đồng NVQS phường Phòng họp phường
  15h00 TT HĐND, UBND: Họp liên tịch tháng 01/2018 Phòng họp phường
  17h00 Đ/c Hải: Dự tổng kết công ty Sài gòn-Đà Nẵng Khách sạn Mường Thanh-962 Ngô Quyền
  19h00 Đ/c Việt, Phường: Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường Trung tâm HTCĐ phường Tổ bầu cử số 2, 3 Mời các ngành thuộc UBND dự
 • Thứ năm 25/01/2018 07h30 TT HĐND, UBND: Dự Đại hội Hội Nông dân phường lần thứ XIII Hội trường phường
  08h00 Đ/c Hoàng: Dự phiên họp thường trực HĐND quận tháng 01/2018 Phòng họp HĐND quận
  08h00 Đ/c Hải: Họp thông qua thiết kế nhà linh Thủy Tú Phòng họp số 3 quận
  11h00 Đ/c Hải: Dự gặp mặt chia tay đ/c Tòng, Trưởng trạm chăn nuôi và thú y quận nghỉ hưu theo chế độ Nhà hàng Ảnh Tiên
  14h00 Đ/c Hoàng: Làm việc với Trường THCS Nguyễn Thái Bình Phòng họp phường
  19h00 Đ/cMinh, Hoàng: Dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường Trường TH Hải Vân Tổ bầu cử số 1, 5 Mời các ngành thuộc UBND dự
 • Thứ sáu 26/01/2018 08h00 Đ/c Việt: Triển khai nhiệm vụ QP-QS năm 2018 Hội trường phường
  08h00 Đ/c Hải: Họp giải quyết việc xin khai thác keo của hộ dân tại dự án Làng Vân Phòng họp phường Đ/c Mai
  14h00 Đ/c Hải: Họp thông báo một số nội dung liên quan đến chăn nuôi gia súc Phòng họp phường
  14h00 Đ/c Hoàng: Dự Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm 2017 Hội trường số 2, tầng 2 TTHC thành phố
 • Thứ bảy 27/01/2018 19h00 Đ/c Minh, Hải: Dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường Cơ quan phường Tổ bầu cử số 6, 7 Mời các ngành thuộc UBND dự
 • Chủ nhật 28/01/2018 08h00 Đoàn thanh niên đăng ký Hội trường Hội trường phường
  19h00 Đ/c Phương, Hải: Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường Trường CĐ GTVT TW 5 Tổ bầu cử số 8, 9 Mời các ngành thuộc UBND dự
 • LỊCH DỰ KIẾN LÃNH ĐẠO UBND TRỰC THEO QĐ 8394: -Đc: Việt| trực ngày: 02| 07| 12| 17| 22| 27/01/2018 -Đ/c Hải| trực ngày: 03| 05| 08| 10| 13| 15| 18| 20| 23| 25| 28/01/2018 -Đ/c Hoàng| trưc ngày: 01| 04| 06| 09| 11| 14| 16| 19| 21| 24| 26| 29/01/2018 LÃNH ĐẠO UBND TRỰC KÝ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA: -Đ/c Hải PCT: Trực ký ngày chẳn trong tuần. -Đ/c Hoàng PCT: Trực ký ngày lẻ trong tuần