Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ năm NGÀY 20/09/2018

  Thứ năm
  20/09/2018
 • TUẦN THỨ 38

  Thứ hai 17/09/2018
 • Thứ ba 18/09/2018
 • Thứ tư 19/09/2018
 • Thứ năm 20/09/2018
 • Thứ sáu 21/09/2018
 • Thứ bảy 22/09/2018
 • Chủ nhật 23/09/2018
 • LỊCH DỰ KIẾN