Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần khác
 • Thứ ba NGÀY 23/01/2018

  Thứ ba
  23/01/2018
 • TUẦN THỨ 4

  Thứ hai 22/01/2018
 • Thứ ba 23/01/2018
 • Thứ tư 24/01/2018
 • Thứ năm 25/01/2018
 • Thứ sáu 26/01/2018
 • Thứ bảy 27/01/2018
 • Chủ nhật 28/01/2018
 • LỊCH DỰ KIẾN