Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận 2019


Sáng ngày 3/10, Ban dân vận Quận ủy Liên Chiểu tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019 cho gần 400 cán bộ chủ chốt làm công tác dân vận ở quận và cơ sở.


Đ/c Phạm Quý báo cáo tại lớp học

Hội nghị được nghe Đ/c Phạm Quý - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng báo cáo về chuyên đề "Xây dựng quản lý lực lượng cốt cán". Tập trung vào các nội dung như vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cốt cán; công tác xây dựng, quản lý theo dõi lực lượng cốt cán, người có uy tín; lực lượng cốt cán tham gia các phong trào hoạt động, làm nòng cốt trong vận động quần chúng...


Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận 2019

Qua đây tiếp tục bồi dưỡng, trang bị những kiến thức, kỹ năng trong công tác dân vận cũng như công tác nắm tình hình, xử lý tình huống phát sinh tại cơ sở.

 

Đông Phương.