Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Tuyên truyền sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường năm 2018


Tối ngày 17/11/2018, UBND quận Liên Chiểu phối hợp với Hội LHPN phường Hòa Khánh Bắc tổ chức Hội nghị tuyên truyền sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường cho 200 chị em là cán bộ hội viên phụ nữ phường Hòa Khánh Bắc năm 2018.


Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, Hội nghị đã được báo cáo viên Hoàng Hà Tiên - Thạc sỹ, giảng viên trường Cao đẳng Thương mại tuyên truyền về tác hại của túi ni lông khó tự phân hủy đối với môi trường thiên nhiên, sức khỏe và đời sống của con người, đồng thời vận động bà con nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện hạn chế sử dụng túi ni lông khó tự phân hủy, hướng tới sử dụng bao bì thân thiện với môi trường để thay thế; cũng tại buổi tuyên truyền, mỗi người tham dự được cấp phát túi nilon tự hủy sinh học để làm mẫu sử dụng.

Thông qua hoạt động truyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho hội viên phụ nữ và người dân cộng đồng trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó tự phân hủy để bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, tổ chức và cá nhân làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phấm túi thân thiện môi trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án "Xây dựng Hòa Khánh Bắc - Quận Môi trường" giai đoạn 2 (2016-2020) và cuộc vận động xây dựng gia đình theo tiêu chí "5 không, 3 sạch".

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).