Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Liên Chiểu: tập huấn “Hội nhập kinh tế quốc tế”

Sáng ngày 22/6, Phòng Kinh tế quận Liên Chiểu phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành phố tổ chức lớp Tập huấn "Hội nhập kinh tế quốc tế" cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

 

Tham gia lớp học, các học viên được báo cáo viên của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới cung cấp thông tin về các tổ chức kinh tế quốc tế, các hiệp định kinh tế thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia: WTO, APEC, ASEAN; các thể chế hợp tác kinh tế quốc tế, cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam và các doanh nghiệp Việt sau khi gia nhập các tổ chức, giới thiệu một số trang thông tin tham khảo hữu ích… Hoạt động này nhằm cung cấp thông tin cụ thể cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động và doanh nghiệp về các tổ chức kinh tế quốc tế, tổng hợp những cam kết của Việt Nam trong các chương trình hội nhập, cũng như những khó khăn thuận lợi mà doanh nghiệp cần phải đối mặt từ đó có những kế hoạch hoạt động phù hợp, hiệu quả.

 

Bình Phạm