Hòa Khánh Nam: cưỡng chế thu hồi đất 6 hộ xây dựng trái phép (22/11/2019)
Sáng ngày 21/11, UBND phường Hòa Khánh Nam phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành cưỡng chế thu hồ...
Cưỡng chế thu hồi đất dự án Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu (15/11/2019)
Sáng 15/11, Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu tiến hành thực hiện cưỡng chế đối với hộ ô...
Liên Chiểu: Cưỡng chế thu hồi đất 4 hộ dân tại Hòa Khánh Bắc (07/11/2019)
Ngày 7/11, Ban cưỡng chế thu hồi đất dự án Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu tiến hành cưỡng chế đối ...
Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu đô thị xanh Dragon City Park (20/06/2019)
  Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều...