Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.46-2014-QD-TTg.pdf

Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Số kí hiệu 46/2014/QĐ-TTg Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 15/08/2014 Ngày xuất bản 15/08/2014
Ngày hiệu lực 01/10/2014 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khác Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Chính phủ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành
  2. Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thu nợ tiền sử dụng đất
  3. V/v thành lập Ban Tiếp công dân quận Liên Chiểu
  4. Giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
  5. Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai