Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.66-2014-ND-CP.pdf

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Số kí hiệu 66/2014/NĐ-CP Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 04/07/2014 Ngày xuất bản 04/07/2014
Ngày hiệu lực 20/08/2014 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khác Loại văn bản Nghị định
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Chính phủ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành
  2. Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thu nợ tiền sử dụng đất
  3. V/v thành lập Ban Tiếp công dân quận Liên Chiểu
  4. Giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
  5. Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai