Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.07-2014-TT-BNV.pdf

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
Số kí hiệu 07/2014/TT-BNV Người ký Trần Thị Hà
Ngày ban hành 29/08/2014 Ngày xuất bản 29/08/2014
Ngày hiệu lực 15/10/2014 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Loại văn bản Thông tư
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định tặng cờ thi đua, công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
  2. Sơ kết thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2014
  3. Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
  4. Về việc thành lập Câu lạc bộ công tác xã hội và phòng, chống tội phạm phường Hòa Hiệp Nam