Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nội dung chi tiết
Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Đính kèm:
1.3. Huong dan so 169-HD-BTGTW.pdf