Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nội dung chi tiết
Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đính kèm:
1.Thong bao nop ho so ung cu.doc