Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Nội dung chi tiết
Nghị định số 56/2015/NĐ-CPvề đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Đính kèm:
1.56-ND.signed.pdf

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Số kí hiệu 56/2015/NĐ-CP Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 09/06/2015 Ngày xuất bản 09/06/2015
Ngày hiệu lực 01/08/2015 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực CBCC Loại văn bản Nghị định
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Chính phủ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. thông tư liên tịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  2. Quyết định về việc một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 8 tháng 10 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng
  3. Thông tư Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
  4. Về việc công khai danh sách ứng viên đạt yêu cầu tham gia dự tuyển chức danh công chức lãnh đạo các cơ quan hành chính năm 2014