Mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận Liên Chiểu. (14/07/2014)
UBND quận Liên Chiểu đã có Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 13/03/2014 về việc ban hành Kế hoạch...
Trao Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp quận liên Chiểu. (18/06/2014)
UBND quận luôn luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, đồng thời kêu gọi các...
Tình hình triển khai Chương trình hoạt động "Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" Quý 1/2014 và Kế hoạch quý II/2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu. (23/05/2014)
Số hiệu 53/BC-UBND Trích yếu nội dung Tình hình triển khai Chương trình hoạt động "Năm doan...
Liên Chiểu gặp mặt doanh nghiệp, hưởng ứng Chương trình hoạt động “NĂM DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG 2014” (18/03/2014)
   Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2014, tại Hội trường Trung tâm hành chính, UBND quận Liên Chi...
Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” . (11/03/2014)
Nhằm tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp t...