Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 45
TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN NGÀY 07/11/2021
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 01/11/2021
Thứ ba 02/11/2021
Thứ tư 03/11/2021
Thứ năm 04/11/2021
Thứ sáu 05/11/2021
Thứ bảy 06/11/2021
Chủ nhật 07/11/2021
LỊCH DỰ KIẾN