Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 44
TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN NGÀY 31/10/2021
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 25/10/2021
Thứ ba 26/10/2021
Thứ tư 27/10/2021
Thứ năm 28/10/2021
Thứ sáu 29/10/2021
Thứ bảy 30/10/2021
Chủ nhật 31/10/2021
LỊCH DỰ KIẾN