Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 46
TỪ NGÀY 08/11/2021 ĐẾN NGÀY 14/11/2021
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 08/11/2021
Thứ ba 09/11/2021
Thứ tư 10/11/2021
Thứ năm 11/11/2021
Thứ sáu 12/11/2021
Thứ bảy 13/11/2021
Chủ nhật 14/11/2021
LỊCH DỰ KIẾN