Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 43
TỪ NGÀY 18/10/2021 ĐẾN NGÀY 24/10/2021
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 18/10/2021
Thứ ba 19/10/2021
Thứ tư 20/10/2021
Thứ năm 21/10/2021
Thứ sáu 22/10/2021
Thứ bảy 23/10/2021
Chủ nhật 24/10/2021
LỊCH DỰ KIẾN