Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 42
TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN NGÀY 17/10/2021
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 11/10/2021
Thứ ba 12/10/2021
Thứ tư 13/10/2021
Thứ năm 14/10/2021
Thứ sáu 15/10/2021
Thứ bảy 16/10/2021
Chủ nhật 17/10/2021
LỊCH DỰ KIẾN