Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 43
TỪ NGÀY 19/10/2020 ĐẾN NGÀY 25/10/2020
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 19/10/2020
Thứ ba 20/10/2020
Thứ tư 21/10/2020
Thứ năm 22/10/2020
Thứ sáu 23/10/2020
Thứ bảy 24/10/2020
Chủ nhật 25/10/2020
LỊCH DỰ KIẾN