Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 23
TỪ NGÀY 01/06/2020 ĐẾN NGÀY 07/06/2020
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 01/06/2020
Thứ ba 02/06/2020
Thứ tư 03/06/2020
Thứ năm 04/06/2020
Thứ sáu 05/06/2020
Thứ bảy 06/06/2020
Chủ nhật 07/06/2020
LỊCH DỰ KIẾN