Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc


LỊCH TUẦN THỨ 36
TỪ NGÀY 02/09/2019 ĐẾN NGÀY 08/09/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 02/09/2019
Thứ ba 03/09/2019
Thứ tư 04/09/2019
Thứ năm 05/09/2019
Thứ sáu 06/09/2019
Thứ bảy 07/09/2019
Chủ nhật 08/09/2019
LỊCH DỰ KIẾN