Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc


LỊCH TUẦN THỨ 37
TỪ NGÀY 09/09/2019 ĐẾN NGÀY 15/09/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 09/09/2019
Thứ ba 10/09/2019
Thứ tư 11/09/2019
Thứ năm 12/09/2019
Thứ sáu 13/09/2019
Thứ bảy 14/09/2019
Chủ nhật 15/09/2019
LỊCH DỰ KIẾN