Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc


LỊCH TUẦN THỨ 34
TỪ NGÀY 19/08/2019 ĐẾN NGÀY 25/08/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 19/08/2019
Thứ ba 20/08/2019
Thứ tư 21/08/2019
Thứ năm 22/08/2019
Thứ sáu 23/08/2019
Thứ bảy 24/08/2019
Chủ nhật 25/08/2019
LỊCH DỰ KIẾN