Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc


LỊCH TUẦN THỨ 33
TỪ NGÀY 12/08/2019 ĐẾN NGÀY 18/08/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 12/08/2019
Thứ ba 13/08/2019
Thứ tư 14/08/2019
Thứ năm 15/08/2019
Thứ sáu 16/08/2019
Thứ bảy 17/08/2019
Chủ nhật 18/08/2019
LỊCH DỰ KIẾN