Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc


LỊCH TUẦN THỨ 35
TỪ NGÀY 26/08/2019 ĐẾN NGÀY 01/09/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 26/08/2019
Thứ ba 27/08/2019
Thứ tư 28/08/2019
Thứ năm 29/08/2019
Thứ sáu 30/08/2019
Thứ bảy 31/08/2019
Chủ nhật 01/09/2019
LỊCH DỰ KIẾN