Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc


LỊCH TUẦN THỨ 50
TỪ NGÀY 09/12/2019 ĐẾN NGÀY 15/12/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 09/12/2019
Thứ ba 10/12/2019
Thứ tư 11/12/2019
Thứ năm 12/12/2019
Thứ sáu 13/12/2019
Thứ bảy 14/12/2019
Chủ nhật 15/12/2019
LỊCH DỰ KIẾN