Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc


LỊCH TUẦN THỨ 43
TỪ NGÀY 21/10/2019 ĐẾN NGÀY 27/10/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 21/10/2019
Thứ ba 22/10/2019
Thứ tư 23/10/2019
Thứ năm 24/10/2019
Thứ sáu 25/10/2019
Thứ bảy 26/10/2019
Chủ nhật 27/10/2019
LỊCH DỰ KIẾN