Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc Lịch công tác Đảng Ủy phường Hòa Hiệp Bắc


LỊCH TUẦN THỨ 26
TỪ NGÀY 24/06/2019 ĐẾN NGÀY 30/06/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 24/06/2019
Thứ ba 25/06/2019
Thứ tư 26/06/2019
Thứ năm 27/06/2019
Thứ sáu 28/06/2019
Thứ bảy 29/06/2019
Chủ nhật 30/06/2019
LỊCH DỰ KIẾN