Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 22
TỪ NGÀY 25/05/2020 ĐẾN NGÀY 31/05/2020
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 25/05/2020
Thứ ba 26/05/2020
Thứ tư 27/05/2020
Thứ năm 28/05/2020
Thứ sáu 29/05/2020
Thứ bảy 30/05/2020
Chủ nhật 31/05/2020
LỊCH DỰ KIẾN