Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu


LỊCH TUẦN THỨ 21
TỪ NGÀY 18/05/2020 ĐẾN NGÀY 24/05/2020
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 18/05/2020
Thứ ba 19/05/2020
Thứ tư 20/05/2020
Thứ năm 21/05/2020
Thứ sáu 22/05/2020
Thứ bảy 23/05/2020
Chủ nhật 24/05/2020
LỊCH DỰ KIẾN