Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu


LỊCH TUẦN THỨ 20
TỪ NGÀY 11/05/2020 ĐẾN NGÀY 17/05/2020
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 11/05/2020
Thứ ba 12/05/2020
Thứ tư 13/05/2020
Thứ năm 14/05/2020
Thứ sáu 15/05/2020
Thứ bảy 16/05/2020
Chủ nhật 17/05/2020
LỊCH DỰ KIẾN