Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu


LỊCH TUẦN THỨ 2
TỪ NGÀY 08/01/2018 ĐẾN NGÀY 14/01/2018
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 08/01/2018
Thứ ba 09/01/2018
Thứ tư 10/01/2018
Thứ năm 11/01/2018
Thứ sáu 12/01/2018
Thứ bảy 13/01/2018
Chủ nhật 14/01/2018
LỊCH DỰ KIẾN