Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu


LỊCH TUẦN THỨ 19
TỪ NGÀY 04/05/2020 ĐẾN NGÀY 10/05/2020
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 04/05/2020
Thứ ba 05/05/2020
Thứ tư 06/05/2020
Thứ năm 07/05/2020
Thứ sáu 08/05/2020
Thứ bảy 09/05/2020
Chủ nhật 10/05/2020
LỊCH DỰ KIẾN