Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu


LỊCH TUẦN THỨ 32
TỪ NGÀY 03/08/2020 ĐẾN NGÀY 09/08/2020
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 03/08/2020
Thứ ba 04/08/2020
Thứ tư 05/08/2020
Thứ năm 06/08/2020
Thứ sáu 07/08/2020
Thứ bảy 08/08/2020
Chủ nhật 09/08/2020
LỊCH DỰ KIẾN