Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu


LỊCH TUẦN THỨ 38
TỪ NGÀY 17/09/2018 ĐẾN NGÀY 23/09/2018
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 17/09/2018
Thứ ba 18/09/2018
Thứ tư 19/09/2018
Thứ năm 20/09/2018
Thứ sáu 21/09/2018
Thứ bảy 22/09/2018
Chủ nhật 23/09/2018
LỊCH DỰ KIẾN