Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu


LỊCH TUẦN THỨ 28
TỪ NGÀY 04/07/2022 ĐẾN NGÀY 10/07/2022
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 04/07/2022
Thứ ba 05/07/2022
Thứ tư 06/07/2022
Thứ năm 07/07/2022
Thứ sáu 08/07/2022
Thứ bảy 09/07/2022
Chủ nhật 10/07/2022
LỊCH DỰ KIẾN