Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu


LỊCH TUẦN THỨ 44
TỪ NGÀY 26/10/2020 ĐẾN NGÀY 01/11/2020
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 26/10/2020
Thứ ba 27/10/2020
Thứ tư 28/10/2020
Thứ năm 29/10/2020
Thứ sáu 30/10/2020
Thứ bảy 31/10/2020
Chủ nhật 01/11/2020
LỊCH DỰ KIẾN