Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu


LỊCH TUẦN THỨ 42
TỪ NGÀY 14/10/2019 ĐẾN NGÀY 20/10/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 14/10/2019
Thứ ba 15/10/2019
Thứ tư 16/10/2019
Thứ năm 17/10/2019
Thứ sáu 18/10/2019
Thứ bảy 19/10/2019
Chủ nhật 20/10/2019
LỊCH DỰ KIẾN