Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu


LỊCH TUẦN THỨ 17
TỪ NGÀY 19/04/2021 ĐẾN NGÀY 25/04/2021
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 19/04/2021
Thứ ba 20/04/2021
Thứ tư 21/04/2021
Thứ năm 22/04/2021
Thứ sáu 23/04/2021
Thứ bảy 24/04/2021
Chủ nhật 25/04/2021
LỊCH DỰ KIẾN