Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu


LỊCH TUẦN THỨ 22
TỪ NGÀY 29/05/2023 ĐẾN NGÀY 04/06/2023
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 29/05/2023
Thứ ba 30/05/2023
Thứ tư 31/05/2023
Thứ năm 01/06/2023
Thứ sáu 02/06/2023
Thứ bảy 03/06/2023
Chủ nhật 04/06/2023
LỊCH DỰ KIẾN