Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu Lịch công tác Quận ủy Liên Chiểu


LỊCH TUẦN THỨ 49
TỪ NGÀY 02/12/2019 ĐẾN NGÀY 08/12/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 02/12/2019
Thứ ba 03/12/2019
Thứ tư 04/12/2019
Thứ năm 05/12/2019
Thứ sáu 06/12/2019
Thứ bảy 07/12/2019
Chủ nhật 08/12/2019
LỊCH DỰ KIẾN