Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh


LỊCH TUẦN THỨ 4
TỪ NGÀY 22/01/2018 ĐẾN NGÀY 28/01/2018
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 22/01/2018
Thứ ba 23/01/2018
Thứ tư 24/01/2018
Thứ năm 25/01/2018
Thứ sáu 26/01/2018
Thứ bảy 27/01/2018
Chủ nhật 28/01/2018
LỊCH DỰ KIẾN