Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh


LỊCH TUẦN THỨ 38
TỪ NGÀY 18/09/2017 ĐẾN NGÀY 24/09/2017
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 18/09/2017
Thứ ba 19/09/2017
Thứ tư 20/09/2017
Thứ năm 21/09/2017
Thứ sáu 22/09/2017
Thứ bảy 23/09/2017
Chủ nhật 24/09/2017
LỊCH DỰ KIẾN