Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh


LỊCH TUẦN THỨ 25
TỪ NGÀY 18/06/2018 ĐẾN NGÀY 24/06/2018
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 18/06/2018
Thứ ba 19/06/2018
Thứ tư 20/06/2018
Thứ năm 21/06/2018
Thứ sáu 22/06/2018
Thứ bảy 23/06/2018
Chủ nhật 24/06/2018
LỊCH DỰ KIẾN